07 de setembre 2006

III Concurs de pintura Desideri Lombarte

L' Ajuntament de Pena-roja de Tastavins convoca el III Concurs de pintura “DESIDERI LOMBARTE” que es regirà per les següents bases:

I. Podran participar-hi tots els artistes nacionals i estrangers amb una sola obra inèdita i recient, de temàtica i mida lliures. No seran admeses les obres protegides amb vidre.

II. Les obres es depositaran abans de l' 1 d' Octubre de 2006 a l' Ajuntament de Pena-roja de Tastavins, Pl. de l' Ajuntament núm. 1, C.P. 44586 Pena-roja de Tastavins, província de Terol. (Telèfon 978896707). Si vénen per agència de transport, les despeses correran a càrrec del remitent.

III. Junt amb la obra, amb un sobre adherit a la part posterior, cal afegir-hi el títol, tècnica, mida i preu de venda al públic de la mateixa, així com el nom, DNI, domicili i telèfon de l' autor.

IV. El concurs de pintura “DESIDERI LOMBARTE” contempla dos premis. Un primer premi dotat amb 400 euros a la millor obra que estimi el Jurat; i un segon premi dotat amb 300 euros.

V. El Jurat podrà realitzar una preselecció de les obres presentades al Certamen, podent desestimar les que consideri oportú, en funció d' aconseguir una major qualitat del mateix.

VI. Amb les obres preseleccionades s' organitzarà una exposició que podrà ser visitada, durant els dies 1 al 5 de novembre de 2006.

VII. L' Ajuntament de Pena-roja de Tastavins no serà responsable de las pèrdues o deterioraments que puguin patir les obres durant les exposicions; no obstant, posarà el màxim interès en la seua conservació.

VIII. El Jurat estarà format per tècnics en la matèria, junt amb el Conseller de Cultura de l' Ajuntament de Pena-roja de Tastavins. El guanyador del concurs es farà públic el 2 de Novembre de 2006. Els premis podran quedar deserts si es considera que les obres presentades no tenen prou qualitat.

IX. Les obres podran ser retirades a partir del 20 de Novembre de 2006, personalment o solicitant la seua devolució. . A partir d' aquesta data quedaran a disposició dels seus autors durant el plaç de tres mesos. Concluit aquest plaç es considerarà que han sigut donades al fons artístic de l' Ajuntament de Pena-roja de Tastavins.

X. Les obres premiades quedaran en propietat de l' Ajuntament, pasant a integrar-se a la seua col.lecció artística, que es reserva el dret de reproduir-les en les seues publicacions.

XI. La participació en el Concurs comporta l' acceptació de les presents bases, així com les decisions que pugui prendre la organització, de cara al millor desenvolupament del mateix.