07 de setembre 2006

III Concurs literari de relats curts “Vila de Pena-roja de Tastavins- Maties Pallarès"

L' Ajuntament de Pena-roja de Tastavins convoca el III Concurs literari de relats curts “VILA DE PENA-ROJA DE TASTAVINS – MATIES PALLARÈS” que es regirà per les següents bases:

I. Podran concursar al mateix tots els escriptors amb obres originals, inèdites i no premiades anteriorment en cap altre concurs. Els idiomes podran ser tant el castellà com el català.

II. Els originals, de tema lliure, hauran de tenir una extensió no inferior a cinc fols ni superior a quinze. Es presentaran per triplicat, mecanografiats a doble espai i per una sola cara.

III. Els textos hauran d'anar firmats amb un lema i acompanyats d'un sobre tancat a l'interior del qual hi consti el lema, el nom, l'edat, el domicilio de l'autor i una petita ressenya bibliogràfica.

IV. Els treballs s'enviaran abans de l'1 d'octubre de 2006 a l'Ajuntament de Pena-roja de Tastavins, Plaça Ajuntamento núm. 1 c.p. 44586 Pena-roja de Tastavins, provincia de Terol, indicant al sobre: Per al Concurs “VILA DE PENA-ROJA DE TASTAVINS – MATIES PALLARÈS” de Relats.

V. La dotació del Concurs serà: PRIMER PREMI 250 EUROS SEGON PREMI 150 EUROS
L'Ajuntament de Pena-roja de Tastavins es reserva el dret de publicació del relat premiat en alguna revista cultural o en el programa de festes, sense que puguin ser reclamats els drets d'autor. Així mateix, podrà insertar alguns dels relats seleccionats, abonant als seus autors la seua habitual tarifa de col.laboració en aquest cas.

VI. El Jurat, que podrà declarar desert el premi o atorgar accèsits i mencions si ho creu convenient, estarà integrat pel Conceller de Cultura de l'Ajuntament de Pena-roja de Tastavins i 4 especialistes en literatura, els noms dels quals es donaran a conèixer en el moment de fer-se públic el guanyador, que serà inapelable.

VII. La resolució tindrà lloc el 2 de novembre de 2006. L' Ajuntament no mantindrà correspondència sobre este Concurs ni tornarà els originals no premiats.

VIII. La presentació al Concurs literari ““VILA DE PENA-ROJA DE TASTAVINS – MATIES PALLARÈS” implica la total acceptació de les seues bases; la interpretació de les quals queda a lliure judici del Jurat.