01 de març 2008

Concurs Cartell Festa de la Mel 2008 (Arnes)BASES DEL 5è CONCURS DE CARTELLS

L’objectiu del concurs és el d’escollir el cartell que anunciarà la 5a Festa de la Mel d’Arnes.

Podran participar dissenyadors i dibuixants aficionats o professionals.

El tema ha d’estar relacionat amb el món de l’apicultura, i ha d’incloure la següent informació:

5a FESTA DE LA MEL
ARNES
11 DE MAIG 2008

El format dels originals serà :
Mínim: doble foli ( 31X42cm)
Màxim: cartolina ( 50X65cm)

Els treballs han d’ésser inèdits.

Els cartells han d’enviar-se degudament protegits, fent constar com a única identificació un lema escollit per l’autor.

Juntament amb aquest, s’enviarà en un sobre amb el nom, adreça i telèfon del concursant. En el sobre ha de figurar CONCURS DE CARTELLS FESTA DE LA MEL i el lema de l’autor.
S’enviaran a : Ajuntament d’Arnes. Plaça de la Vila, 2 – 43597 - Arnes.

· Data límit de presentació: divendres 14 de març de 2008.

S’atorgarà un únic premi dotat amb 180 € i es podrà sol·licitar el retorn dels originals.

Adjudicarà el premi un jurat integrat per cinc membres que seran designats per l’organització de la Festa de la Mel. La decisió del jurat serà inapel·lable, pot quedar desert el premi si el jurat estima que cap dels treballs reuneix la qualitat mínima exigida.

Els cartells concursants estaran exposats durant la celebració de la 5a Festa de la Mel, el dia 11 de maig de 2008.

El lliurament del premi serà el mateix dia de la Festa de la Mel.